H.L. VAN ESSEN
portfolio

Restauratie
Kanaalstraat 19-21 Apeldoorn

Het voorliggende plan stelt de reconstructie van de villa uit 1879 voor, waarbij plattegronden zijn ontworpen die vijf appartementen omvatten. Voor het ontwerp van de reconstructie bestonden maar weinig aanknopingspunten. Enkele historische afbeeldingen waarop de villa gedeeltelijk zichtbaar of al volledig verminkt zichtbaar is, en summiere archieftekeningen van verbouwingen vanaf 1924 maakten de reconstructie tot een uitdaging.

De villa was met balkon, baldakijn en attiek een bijzondere verschijning in de landelijk voorkomende Kanaalstraat, en zou beter geaard hebben in de nabijgelegen villawijk De Parken, ware het niet dat de villa als dubbel woonhuis is uitgevoerd. Tegenwoordig verraden slechts enkele elementen de oorspronkelijke verschijningsvorm, die door de zeer kundige bouwmeester P.J. de Bruin in 1878 harmonisch en nauwgezet volgens proportieschema’s werd ontworpen.

Door analyse van de gevelcompositie zijn de proportieschema’s herontdekt en in het ontwerp grondig toegepast. Ook is er goed gekeken naar het oeuvre van P.J. de Bruin, die met zijn bureau gevestigd was aan dezelfde Kanaalstraat en verantwoordelijk was voor het ontwerp van diverse villa’s en andersoortige tot erfgoed verworden bouwwerken in Apeldoorn.

Met de restauratie wordt de oorspronkelijk structuur van de plattegrond op hoofdlijnen gereconstrueerd. De mogelijkheid bestaat om vijf startersappartementen te realiseren. De appartementen op de begane grond hebben een entree in de zijgevels, de bovengelegen appartementen aan de straatzijde.

H.H. Aannemers! (Heeren Aannemers!)
Dit was de aanhef van een oproep door de bouwmeester P.J. de Bruin in de Apeldoornsche Courant van 31 augustus 1878, bedoeld om de gemoederen van inschrijvende aannemers tot bedaren te brengen. Het gerucht ging namelijk rond dat de bouw van het dubbele woonhuis voor mejuffrouw H.J.L. Verster in de Kanaalstraat reeds gegund zou zijn. ‘Geheel buiten de waarheid’, aldus de bouwmeester die de aannemers verzekert dat de aanbesteding fatsoenlijk zijn loop zal hebben.

Karakteristiek
1879
Zakelijk
Van Essen architecten
-
Bouwhistorische inventarisatie, ontwerp voor restauratie en appartementen, kleurenvoorstel.

Het voorliggende plan stelt de reconstructie van de villa uit 1879 voor, waarbij plattegronden zijn ontworpen die vijf appartementen omvatten. Voor het ontwerp van de reconstructie bestonden maar weinig aanknopingspunten. Enkele historische afbeeldingen waarop de villa gedeeltelijk zichtbaar of al volledig verminkt zichtbaar is, en summiere archieftekeningen van verbouwingen vanaf 1924 maakten de reconstructie tot een uitdaging.

De villa was met balkon, baldakijn en attiek een bijzondere verschijning in de landelijk voorkomende Kanaalstraat, en zou beter geaard hebben in de nabijgelegen villawijk De Parken, ware het niet dat de villa als dubbel woonhuis is uitgevoerd. Tegenwoordig verraden slechts enkele elementen de oorspronkelijke verschijningsvorm, die door de zeer kundige bouwmeester P.J. de Bruin in 1878 harmonisch en nauwgezet volgens proportieschema’s werd ontworpen.

Door analyse van de gevelcompositie zijn de proportieschema’s herontdekt en in het ontwerp grondig toegepast. Ook is er goed gekeken naar het oeuvre van P.J. de Bruin, die met zijn bureau gevestigd was aan dezelfde Kanaalstraat en verantwoordelijk was voor het ontwerp van diverse villa’s en andersoortige tot erfgoed verworden bouwwerken in Apeldoorn.

Met de restauratie wordt de oorspronkelijk structuur van de plattegrond op hoofdlijnen gereconstrueerd. De mogelijkheid bestaat om vijf startersappartementen te realiseren. De appartementen op de begane grond hebben een entree in de zijgevels, de bovengelegen appartementen aan de straatzijde.

H.H. Aannemers! (Heeren Aannemers!)
Dit was de aanhef van een oproep door de bouwmeester P.J. de Bruin in de Apeldoornsche Courant van 31 augustus 1878, bedoeld om de gemoederen van inschrijvende aannemers tot bedaren te brengen. Het gerucht ging namelijk rond dat de bouw van het dubbele woonhuis voor mejuffrouw H.J.L. Verster in de Kanaalstraat reeds gegund zou zijn. ‘Geheel buiten de waarheid’, aldus de bouwmeester die de aannemers verzekert dat de aanbesteding fatsoenlijk zijn loop zal hebben.

Karakteristiek
ca. 1879
Zakelijk
Van Essen architecten
-
Bouwhistorische inventarisatie, ontwerp voor restauratie en appartementen, kleurenvoorstel.