H.L. VAN ESSEN
portfolio

Restauratie-advies
Plein1813 4 Den Haag

In 2021 is de rijksmonumentale villa aan Plein1813 4 door de Staat der Nederlanden verkocht aan de Haagse familieholding CZ Capital. De villa zal door een dochtermaatschappij wederom als kantoor in gebruik worden genomen. In het kader van de aanstaande restauratie is een kleurhistorische inventarisatie uitgevoerd en is een kleuradvies opgesteld. Tevens is aandacht besteed aan de restauratie van de hekwerken, en de toegankelijkheid en afsluiting van het terrein.

Op meerdere kozijnenstijlen, ramen en deuren is het verfpakket middels een kleurentrap onderzocht. Op een van de kozijnen van de voorgevel zijn maar liefst  24 verflagen aan het licht gekomen. Opvallend is het lichtgeel dat vanaf de bouwtijd (1860) tot circa 1950 werd toegepast. De dubbele voordeur was oorspronkelijk voorzien van een donkere (eiken) houtimitatie. Ten behoeve van de restauratie van de salon is ook in het interieur kleurenonderzoek uitgevoerd.

Op basis van de kleurhistorische inventarisatie is een kleuradvies opgesteld. Het lichtgeel betekent een terugkeer naar de ‘Italiaanschen bouwtrant’ zoals deze in de 19e eeuw werd gepropageerd door de befaamde (landschaps)architect J.D. Zocher jr. (1791-1870), die lichtgeel als de aangewezen kleur voor villa's beschouwde. De voorgestelde kleurstelling is mogelijk oorspronkelijk voor de bouwtijd (1860) of vlak daarna, in ieder geval bestaande uit een roodachtige Bentheimer zandsteenkleur en een donkere eikenimitatie.

Het rijksmonument aan Plein1813 4 is gelegen in het Willemspark dat als villawijk in de tweede helft van de 19e eeuw tot stand kwam naar ontwerp van gemeentearchitect W.C. van der Waeyen Pieterszen. Eerder ontwierp J.D. Zocher jr. een plan echter werd deze door de gemeente verworpen. Omstreeks 1860 werd de villa in opdracht van mr. Jan Caspar Willem Merkus gebouwd, waarna twee uitbreidingen plaatsvonden. Tijdens WOII was het ministerie van Algemene Oorlogsvoering in de villa gehuisvest, daarna fungeerde de villa tot 1977 als Kabinet van de Minister President.

In het bestaande hekwerk aan Plein1813 worden twee paar hekpijlers geïntroduceerd die hun vormgeving, afwerking en kleurstelling ontlenen aan de villa. Het betreffen gepleisterde hekpijlers voorzien van een hardstenen sokkel, verdiepte velden en een geprofileerde afdekker. De nieuwe hekvleugels tussen de pijlers zijn vormelijk geënt op de bestaande hekwerken en worden zowel automatisch als handmatig bedienbaar uitgevoerd. Links van het grote inrijhek is een loophek voor voetgangers en fietsers beoogd. Het bestaande hekwerk wordt gerestaureerd.

Rijksmonument
ca. 1860, 2021-2022 (aanvraag omgevingsvergunning)
Monumenten Adviesburo Delfgou B.V.
Van Essen architecten
Van den Bouwhuijsen Bouwbedrijf B.V.
Kleurhistorische inventarisatie, kleuradvies, ontwerp nieuwe hekwerken, restauratieplan bestaande hekwerken.

In 2021 is de rijksmonumentale villa aan Plein1813 4 door de Staat der Nederlanden verkocht aan de Haagse familieholding CZ Capital. De villa zal door een dochtermaatschappij wederom als kantoor in gebruik worden genomen. In het kader van de aanstaande restauratie is een kleurhistorische inventarisatie uitgevoerd en is een kleuradvies opgesteld. Tevens is aandacht besteed aan de restauratie van de hekwerken, en de toegankelijkheid en afsluiting van het terrein.

Op meerdere kozijnenstijlen, ramen en deuren is het verfpakket middels een kleurentrap onderzocht. Op een van de kozijnen van de voorgevel zijn maar liefst  24 verflagen aan het licht gekomen. Opvallend is het lichtgeel dat vanaf de bouwtijd (1860) tot circa 1950 werd toegepast. De dubbele voordeur was oorspronkelijk voorzien van een donkere (eiken) houtimitatie. Ten behoeve van de restauratie van de salon is ook in het interieur kleurenonderzoek uitgevoerd.

Op basis van de kleurhistorische inventarisatie is een kleuradvies opgesteld. Het lichtgeel betekent een terugkeer naar de ‘Italiaanschen bouwtrant’ zoals deze in de 19e eeuw werd gepropageerd door de befaamde (landschaps)architect J.D. Zocher jr. (1791-1870), die lichtgeel als de aangewezen kleur voor villa's beschouwde. De voorgestelde kleurstelling is mogelijk oorspronkelijk voor de bouwtijd (1860) of vlak daarna, in ieder geval bestaande uit een roodachtige Bentheimer zandsteenkleur en een donkere eikenimitatie.

Het rijksmonument aan Plein1813 4 is gelegen in het Willemspark dat als villawijk in de tweede helft van de 19e eeuw tot stand kwam naar ontwerp van gemeentearchitect W.C. van der Waeyen Pieterszen. Eerder ontwierp J.D. Zocher jr. een plan echter werd deze door de gemeente verworpen. Omstreeks 1860 werd de villa in opdracht van mr. Jan Caspar Willem Merkus gebouwd, waarna twee uitbreidingen plaatsvonden. Tijdens WOII was het ministerie van Algemene Oorlogsvoering in de villa gehuisvest, daarna fungeerde de villa tot 1977 als Kabinet van de Minister President.

In het bestaande hekwerk aan Plein1813 worden twee paar hekpijlers geïntroduceerd die hun vormgeving, afwerking en kleurstelling ontlenen aan de villa. Het betreffen gepleisterde hekpijlers voorzien van een hardstenen sokkel, verdiepte velden en een geprofileerde afdekker. De nieuwe hekvleugels tussen de pijlers zijn vormelijk geënt op de bestaande hekwerken en worden zowel automatisch als handmatig bedienbaar uitgevoerd. Links van het grote inrijhek is een loophek voor voetgangers en fietsers beoogd. Het bestaande hekwerk wordt gerestaureerd.

Rijksmonument
ca. 1860, 2021-2022 (aanvraag omgevingsvergunning)
Monumenten Adviesburo Delfgou B.V.
Van Essen architecten
Van den Bouwhuijsen Bouwbedrijf B.V.
Kleurhistorische inventarisatie, kleuradvies, ontwerp nieuwe hekwerken, restauratieplan bestaande hekwerken.