Van Essen architecten is in 2021 opgericht door ir. Herman van Essen. Herman studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft en heeft nadien kennis en ervaring opgedaan bij verschillende architectenbureau’s met een specialisatie en/of certificering in restauratie. Hij legt in zijn werk maar ook privé een grote passie voor erfgoed aan de dag en heeft een ontwikkeld oog voor schoonheid, structuur en detail. Het oude bouwambacht staat hoog in aanzien, maar Herman kent ook de waarde van duurzame moderne oplossingen.
Monumenten zijn van onschatbaar belang voor onze cultuurgeschiedenis en beeldbepalend voor de (gebouwde) omgeving. Zij belichamen de verhalen over onze voorouders en kunnen sporen vertonen van historische gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de Beeldenstorm of de Tweede Wereldoorlog. Monumenten kennen een relatief hoge bouwkwaliteit en bezitten dikwijls een grote schoonheid die door de architect of bouwmeester destijds zorgvuldig was gecreëerd. Monumenten vragen om een behoedzame behandeling.
Van Essen architecten draagt graag bij aan het behoud van erfgoed en ontwerpt met enthousiasme passende interventies ten behoeve van nieuwe gebruikers of vernieuwd gebruik. Op basis van een bouwhistorische inventarisatie en de daaruit volgende monumentwaarden scheppen wij een gebalanceerd kader waarbinnen met veel zorgvuldigheid en creativiteit oplossingen worden bedacht  die recht doen aan zowel de wensen van de opdrachtgever als het monument. Dit uiteraard binnen budget en in goed overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en/of de Monumentencommissie.
VAN ESSEN
architecten
Werkgebieden
Restauratie
Renovatie
Herbestemming
Verduurzaming
Diensten
Opmeting
Onderzoek
Ontwerp
Advies verduurzaming
Kleuradvies
Vergunningaanvraag
Subsidie-aanvraag
Bouwbegeleiding
Werkgebieden
Restauratie
Renovatie
Herbestemming
Verduurzaming
Diensten
Opmeting
Onderzoek
Ontwerp
Advies verduurzaming
Kleuradvies
Vergunningaanvraag
Subsidie-aanvraag
Bouwbegeleiding